Text checkboxlistemizin seçilen öğelerini alıyoruz. Sayfamızı çalıştırdığımız zaman karsımıza şu şekilde bir sayfa açılacak.

Checkbox gerek windows form aplicationlarda gerek web sitelerinde çokça kullanılan bir form elementidir. Bu örnekte şimdilik sadece checkboxtan yapılan seçimleri nasıl alacağımızı göstereceğim. İlk labelin adını seçtikleriniz olarak değiştiriyoruz.

Örneğin bir web sitemiz olsun ve bu web sitesinin bir bölümüde kullanıcının bildiği programlama dillerini veri tabanına yollasın. CHECKBOXLIST kullanımı şekildeki gibi diğer form elemanları ile devam edeceğiz…. Fatal error: Uncaught Exception: 190: Error validating application.

Veri tabanı daha sonraki iş Öncelikle sayfamıza bir checkboxlist ve iki label kullanıyoruz.

Şimdi “properties ” sekmesinden selected inden changed eventine bir isim veriyoruz. protected void seçim(object sender, Event Args e) { string sec =”"; for(int i=0; i”; } secilen. Sayfadaki seçimleri değiştirdiğiniz zaman Seçtiklerimiz labelinin altındaki öğelerinin değiştiğini göreceksiniz.

We will take this discussion to the later tutorials. This part takes code and objective from the last tutorial and adds validation to it, So if you don't understand something in this part , come back after reading the last part. Step 4.2: If the result is no error is detected the flow continue executing other interceptor on path and finally executes action method register User() and then it returns "success" finally see Step 5.

Requisites for manual validation: We followed the first rule given above by extending "struts-default" in our package. Step 5: Depending on what is the result , "input": User Registration or if "success" : Welcome is displayed to the user.

As you can see the user Reg Form.action maps to the get User Reigstration Form , and since we don't want to do validation while requesting the form , we excluded the validation to be performed.

And in the other action register User.action which needs fields to be validated, we did not restrict the validation here, and the results like "input" when there is any error with the validation maps to the User Registration where the user will see the mistakes while submiting the form and the resutlt sucess when the validation passes fine , mapped to the Welcome page.

Also notice that the register User return only success , it doesn't even call the validate method nor it returns any "input" String. And finally the Welcome page which displays the inputs given ie the user details A manual validation will solve these two problems we will see next tutorial.